Budynki modułowe Budynek biurowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

3191,04 m² Kubatura: 17 311,4 m³ Powierzchnia zabudowy: 2066 m²

Energooszczędny budynek biurowy Lasów Państwowych

W ramach obiektu dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zaprojektowaliśmy i jako podwykonawca realizujemy budynek biurowy przeznaczony na cele administracyjne wraz z zapleczem garażowo-magazynowym. Naszym zadaniem jest wykonanie modułowej konstrukcji drewnianej budynku administracyjnego.

Prefabrykowany obiekt z uwagi na wymogi, jakie stawia budownictwo modułowe w kwestii stref funkcjonalnych oraz odpowiedniego doświetlenia pomieszczeń, został zaprojektowany jako dwukondygnacyjny niepodpiwniczony, w kształcie litery T. Budynek biurowy pozostaje wtopiony w projektowaną na działce zieleń, która tworzy dla niego z jednej strony tło kompozycyjne, a z drugiej wypełnia pustą przestrzeń i wizualnie go pomniejsza. Elewacje są wykończone szarą okładziną elewacyjną z płyt włóknowo-cementowych. Jednocześnie odsłonięte belki konstrukcyjne z litego drewna konstrukcyjnego BSH stanowią integralną część elewacji, budując silny rytm wertykalny. Nawiązują one do porządku w jakim drzewa, budując strukturę lasu dzielą się przestrzenią.

Ważnym elementem całości założenia projektowego jest również kontekst otoczenia działki, na której zlokalizowana jest inwestycja. Zieleń otaczającego budynek modułowy lasu jest integralnym elementem całej kompozycji kubaturowo-kolorystycznej. Pokrycie dachów obiektu zielenią oraz drewniane elementy elewacji (belki konstrukcyjne) dodatkowo dopasowują obiekt Lasów Państwowych do otoczenia.

Energooszczędny budynek biurowy Lasów Państwowych został zaprojektowany z uwzględnieniem systemu odnawialnych źródeł energii (OZE), w skład którego wchodzą pompy ciepła z pionowym, gruntowym wymiennikiem oraz panele fotowoltaiczne. Zastosowanie takich rozwiązań projektowych wraz z energooszczędną technologią prefabrykowaną zapewniają wyjątkowo niskie koszty utrzymania prezentowanego nowoczesnego budynku biurowego.

Powierzchnia użytkowa

3191,04 m²

Zabudowa

2066 m²

Kubatura

17311,4 m³

Klasa odporności pożarowej

D

Budynki Podobne

Budynek wielorodzinny na wyspie Pellworm

Budynek wielorodzinny na wyspie Pellworm

3 nowe kondygnacje
15 lokali mieszkalnych
Przedszkole nr 82 w Gdańsku

Przedszkole nr 82 w Gdańsku

pow. 1950 m²
10 oddziałów
Sale dydaktyczne dla 250 dzieci
Szkoła modułowa w Stężycy

Szkoła modułowa w Stężycy

pow. 1500 m²
10 sal dydaktycznych
5 pracowni specjalistycznych