Ekologiczna placówka Prefabrykowany budynek COM w Tłuszczu

567 m² Obiekt dla 20 osób

Prefabrykowany budynek Centrum opiekuńczo-mieszkalnego

W gminie Tłuszcz, woj. mazowieckie realizujemy budowę energooszczędnego budynku modułowego Centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Nowy obiekt o powierzchni 567 m2 zapewni wsparcie i opiekę 14 osobom niepełnosprawnym na pobyt dzienny oraz 6 osobom niepełnosprawnym na pobyt całodobowy.

 

Obiekt będzie złożony z dwóch części: wspólnej (zespół pomieszczeń kuchennych, sala rekreacyjna, sala zajęć ruchowych, pomieszczenia pomocnicze) oraz mieszkalnej (4 pokoje jednoosobowe oraz jeden pokój 2-osobowy).

 

Dla uczestników przewidziano świadczenie m.in. usług opiekuńczych i asystenckich, a także zajęć z psychologiem, rehabilitacyjnych i logopedycznych, z arteterapii, muzykoterapii oraz kulinarnych. Zapewniona będzie również pomoc pielęgniarska.

 

Realizacja inwestycji budynku modułowego pozwoli gminnie wzmocnić dotychczasowy system wsparcia rozszerzając go o usługi dla dorosłych osób niepełnosprawnych umożliwiając im w miarę samodzielne i godne funkcjonowanie wśród lokalnej społeczności.

Budynki Podobne

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

pow. 74,5 m²
Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

pow. 74,5 m²
Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

pow. 74,5 m²