Energooszczędna placówka oświatowa Przedszkole i żłobek w Potęgowie

1050 m² 5 oddziałów Sale dydaktyczne dla 125 dzieci

Energooszczędny budynek żłobka i przedszkola modułowego

Energooszczędny, nowoczesny obiekt oświatowy w Potęgowie (woj. pomorskie) o powierzchni użytkowej ok. 1050 m2. W jego skład wchodzą: trzyoddziałowe przedszkole modułowe dla 75 dzieci oraz dwuoddziałowy żłobek modułowy dla 50 dzieci. Budynek został zrealizowany w całości w naszej energooszczędnej technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego zapewniającego wysoką energooszczędność i zdrowy mikroklimat. W celu redukcji kosztów eksploatacji, zostały zamieszczone panele fotowoltaiczne 50kW. Jednocześnie budynek jest zasilany z gminnego ciepłociągu, w którym wykorzystuje się ekologiczną biomasę.

Teren wokół budynku został właściwie zagospodarowany i wyposażony w place zabaw oraz parking. Oddziały szkolne i żłobkowe są funkcjonalnie oddzielone. Część administracyjna, techniczna i blok kuchenny są współdzielone. Podczas ceremonii wmurowania kamienia węgielnego pod powstający budynek sygnowano akt erekcyjny i wręczono pamiątkowe kielnie. Uroczyste otwarcie budynku miało miejsce 7 maja 2022 r.

Wartość inwestycji wyniosła 8 mln zł, z czego ponad 1,3 mln udało się pozyskać z programu MALUCH+.

Prezentowane przedszkole modułowe oraz żłobek modułowy podobnie, jak wybrane placówki oświatowe zostały realizowane w systemie przetargowym „Zaprojektuj i wybuduj”.

Ogólny zakres prac:
– opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej;
– uzyskanie kompletu uzgodnień;
– uzyskanie warunków technicznych i pozwolenia na budowę;
– wykonanie budynku wraz z uzbrojeniem;
– zagospodarowanie terenu;
– uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku.

Realizacja inwestycji odbyła się przy dofinansowaniu z programu Maluch+

Dane wynikające ze szczegółowego programu funkcjonalno–użytkowego:
– Powierzchnia zabudowy: 1183,83 m² (w tym przedszkola: 674,50 m² oraz żłobka: 509,33 m²)
– Powierzchnia całkowita: 1183,83 m² (w tym przedszkola: 674,50 m² oraz żłobka: 509,33 m²)
– Powierzchnia użytkowa: 1051,6 m²
– Wysokość kondygnacji netto: 3,00 m
– Ilość kondygnacji: 1
– Maksymalna wysokość budynku: 4,0 m
– Kubatura: 4735,5 m³

Powierzchnia

1050 m²

Oddziały przedszkolne

3

Oddziały żłobkowe

2

Placówka dla

125 dzieci

Wartość inwestycji

8 mln zł

Budynki Podobne

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

pow. 74,5 m²
Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

pow. 74,5 m²
Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

pow. 74,5 m²