Ekologiczna placówka oświatowa Rozbudowa szkoły podstawowej w Bartągu

1220 m² 10 sal dydaktycznych Obiekt dla 384 uczniów

Energooszczędny budynek szkoły podstawowej im. 11 listopada w Rusi filia Bartąg

Rozbudowa szkoły podstawowej w Bartągu (pow. olsztyński).

 

W naszej energooszczędnej technologii prefabrykowanej zaprojektowaliśmy i prowadzimy rozbudowę budynku szkoły podstawowej im. 11 listopada w Rusi (filia w Bartągu) wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

W ramach projektu zobowiązaliśmy się do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania kompletu uzgodnień, zamiennego pozwolenia na budowę, wykonania budynku wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu oraz uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie.

 

Wykonanie prefabrykowanego budynku energooszczędnego zostało podzielone na trzy etapy. W pierwszym założono wybudowanie ośmiu sal lekcyjnych, dwóch pomocniczych do gimnastyki korekcyjnej, pomieszczenia porządkowego oraz trzonu sanitarnego z klatką schodową. Do drugiego etapu należeć będzie wykonanie czterech sal lekcyjnych. Podobnie w trzecim, który zakłada budowę kolejnych czterech sal.

 

Łącznie w 16 salach dydaktycznych przewidziano miejsca dla 384 uczniów.

Powierzchnia

1220 m²

Sale dydaktyczne

16

Liczba uczniów

384

Budynki Podobne

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

pow. 74,5 m²
Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

pow. 74,5 m²
Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

pow. 74,5 m²