Nowoczesna placówka lecznicza Rozbudowa szpitala w Ostródzie

2400 m² 2 kondygnacje

Rozbudowa pomieszczeń szpitala na potrzeby Izby Przyjęć i zespołu pracowni

Szpital posiada izbę przyjęć, pracownię endoskopii oraz oddział ortopedii, które obecnie nie spełniają przepisów związanych z wymaganiami stawianymi placówkom leczniczym. Nowe skrzydło szpitala będzie budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym, z dachem dwuspadowym.

 

Główną część parteru zajmie izba przyjęć wraz z zadaszonym podjazdem dla karetek. W tej części budynku zostaną zlokalizowane następujące pomieszczenia:
– rejestracja
– poczekalnia dla dzieci i dorosłych
– obszar segregacji
– pomieszczenie dekontaminacji
– sala resuscytacji
– gabinet diagnostyczno-zabiegowy
– gipsownia
– dwie sale obserwacyjne z punktem pielęgniarskim
– pomieszczenie krótkotrwałej izolacji pacjenta w formie izolatki z bezpośrednim wejściem z podjazdu dla karetek
– gabinet badań dzieci oraz gabinety badań dorosłych
– depozyt ubrań z przebieralnią
– pomieszczenie porządkowe
– magazyn
– węzły higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych
– zaplecze administracyjno-socjalne dla pracowników

 

Piętro budynku zostanie przeznaczone na Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (oddział łóżkowy). W tej części zostaną zlokalizowane następujące pomieszczenia:
– 8 pokoi dwułóżkowych z węzłami sanitarnymi, w tym 6 pokoi ze śluzami zaprojektowanymi w standardzie izolatek
– 6 pokoi jednołóżkowych z węzłami sanitarnymi
– sala dwułóżkowa wzmożonego nadzoru
– punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym
– gabinet diagnostyczno-zabiegowy z gipsownią
– brudownik
– pokój wypoczynkowy personelu
– pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla personelu
– sala zabiegowa czysta o podwyższonym standardzie, do wykonywania bardziej skomplikowanych zabiegów
– łazienka dla pacjenta leżącego
– pomieszczenie porządkowe
– magazyn bielizny czystej

Na poddaszu budynku zostaną umieszczone urządzenia techniczne. Naszym zadaniem, oprócz wybudowania nowego budynku z całą infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu będzie również dostawa i montaż jego wyposażenia.

Powierzchnia

2400 m²

Kondygnacje

2

Budynki Podobne

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

pow. 74,5 m²
Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

pow. 74,5 m²
Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

Budynek biurowy kancelarii Leśnictwa Przeczno i Sarnopol

pow. 74,5 m²