PFU/Zaprojektuj i wybuduj

Program funkcjonalno-użytkowy pomagamy inwestorom

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) jest dokumentem opisującym podstawowy zakres zamówienia. Służy przede wszystkim do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, a także do przygotowania oferty w zakresie obliczenia jej ceny oraz wykonania prac projektowych. W oparciu o program funkcjonalno-użytkowy inwestor zarysowuje swoje wymagania względem wykonawcy. Na podstawie PFU sporządzany jest projekt budowlany oraz projekt wykonawczy.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu programów funkcjonalno-użytkowych dla instytucji publicznych i jednostek samorządu terytorialnego nie boimy się wyzwań, nawet tych nietypowych, a każde opracowanie dopasowujemy zawsze do indywidualnych wymagań inwestora. Jednocześnie wszystkie opracowywane PFU przygotowujemy skrupulatnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Wybrane programy funkcjonalno-użytkowe opracowujemy wraz z koncepcją architektoniczną

Przykładowe realizacje obiektów energooszczędnych w formule zaprojektuj i wybuduj

Zaprojektuj i wybuduj

Z myślą o najbardziej wymagających inwestorach oferujemy możliwość podjęcia kompleksowej współpracy w formule zaprojektuj i wybuduj, która polega na połączeniu w jednym postępowaniu przetargowym wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych. Oznacza to, że zobowiązujemy się zarówno do przygotowania projektu, jak i wykonania prac budowlanych. Nasza firma pozostaje generalnym wykonawcą inwestycji.

Tryb przetargu zaprojektuj i wybuduj posiada wiele zalet, m.in.:

  • Skrócony czas realizacji – inwestycja przebiega jednoetapowo, bez opóźnień związanych ze znalezieniem wykonawcy i dostosowania projektu pod jego preferencje technologiczne
  • Zgodność dokumentacji – sporządzeniem i dbałością o jakość dokumentów kompleksowo zajmuje się wykonawca
  • Program funkcjonalno-użytkowy dotyczący m.in. przeznaczenia robót budowlanych i wymagań technicznych jest opracowywany i egzekwowany przez wykonawcę

W zakres oferowanych usług projektowych w formule zaprojektuj i wybuduj wchodzą m.in.:

  • Opracowanie wstępnej koncepcji inwestycji
  • Przygotowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami inwestora
  • Uzyskanie niezbędnych opinii i pozwoleń dotyczących realizowanej inwestycji
  • Opracowanie projektu wykonawczego
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę

Realizacja inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj przeprowadzana jest przede wszystkim w oparciu o potrzeby inwestora. Z należytą precyzją dobieramy detale wpływające na tempo realizacji budowy oraz jakość przyszłego użytkowania obiektu. Każdą inwestycję realizujemy w oparciu o prefabrykowaną technologię energooszczędną Ecologiq, która pozwala uzyskać wyjątkowo niskie koszty eksploatacji budynku.

W przypadku niewystarczającej wiedzy o planowanej inwestycji pomagamy inwestorom w przygotowaniu postępowania przetargowego lub zapytań ofertowych. Świadczymy usługę sporządzenia koncepcji projektowej i przygotowania programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonujemy analizę oczekiwań i potrzeb inwestora, weryfikację nieruchomości oraz opis zakresu wykonania i standardów jakościowych. Na ich podstawie inwesto może łatwo i bezproblemowo przygotować postępowanie w formule zaprojektuj i wybuduj.

Koncepcja projektowo-architektoniczna budowy nowej siedziby Nadleśnictwa Potrzebowice.

Koncepcja projektowo-architektoniczna budowy nowej siedziby Nadleśnictwa Potrzebowice.

Koncepcja architektoniczno-budowlana obiektu oświatowego oraz zagospodarowania terenu w m. Wielgolas Brzeziński, Gmina Halinów.

Koncepcja architektoniczno-budowlana obiektu oświatowego oraz zagospodarowania terenu w m. Wielgolas Brzeziński, Gmina Halinów.

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania budowy Szkoły Podstawowej w Sadowej.

Program funkcjonalno-użytkowy dla zadania budowy Szkoły Podstawowej w Sadowej.

Przykładowe realizacje obiektów energooszczędnych w formule zaprojektuj i wybuduj

Szkoła modułowa w Stężycy

Powierzchnia

1500m²

Pracownie specjalistyczne

5

Realizacja rozbudowy zespołu miała na celu wybudowanie nowego, energooszczędnego budynku oświatowego przeznaczonego na potrzeby szkolne. Dobudowany budynek modułowy pomieścił m.in. 10 sal lekcyjnych, w tym pracownię chemiczną, fizyczną, informatyczną, geograficzną oraz salę treningową z zapleczem.

Przedszkole ekologiczne nr 80 w Gdańsku

Powierzchnia

1475 m²

Oddziały przedszkolne

6

Przedszkole modułowe w Gdańsku to połączenia ekologii i nowoczesnego designu. Budynek składa się z 12 symetrycznych modułów konstrukcyjnych, ustawionych liniowo wzdłuż głównego korytarza. W obiekcie znajduje się 6 oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci. Każdy z nich zawiera salę zabaw, węzeł sanitarny, zaplecze na pomoce dydaktyczne i leżaki oraz szatnię.

Przedszkole ekologiczne nr 83 w Gdańsku

Powierzchnia

1600 m²

Oddziały przedszkolne

7

Dziewięciomodułowe przedszkole ekologiczne w technologii energooszczędnej prefabrykowanej o powierzchni blisko 1600 mkw. w Gdańsku. Nowoczesne przedszkole Kolorowe Kredki nie posiada barier architektonicznych.

Przedszkole nr 82 w Gdańsku

Powierzchnia

1950 m²

Sale dydaktyczne

dla 250 dzieci

Nowoczesne przedszkole zlokalizowane w centrum gdańskiej dzielnicy Jasień, zaprojektowane bez barier architektonicznych. Składa się z 10 modułów przeznaczonych na sale dydaktyczne dla 250 dzieci.  Na zewnątrz znajduje się bezpieczny plac zabaw.

Żłobek nr 13 w Gdańsku

Oddziały

3

Sale dydaktyczne

dla 96 dzieci

Nowoczesny żłobek modułowy Skarbek mieści 3 odziały przeznaczone dla 96 dzieci. Zastosowane rozwiązania technologiczne pozwoliły aż czterokrotne obniżyć wydatki związane z eksploatacją budynku w stosunku do podobnych obiektów budowanych w technologii tradycyjnej.